De Hofkerk
Menu
Kerkdienst – Vesper

De Hofkerk - Oldenzaal

Voorganger
Mevr. Y. Meyer
Ouderling
Dhr. A. Ponsteen
Diaken
Mevr. C. Vrielink
College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) St. Armoedebestrijding Oldenzaal
2) Ouderenwerk eigen gemeente