De Hofkerk
Menu

Algemeen Nut Beogende Instelling

de Hofkerk - Oldenzaal

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING – ANBIANBI

De Protestantse Gemeente De Hofkerk te Oldenzaal en haar Diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van beschikkingen, die door de Belastingdienst zijn afgegeven.

Informatie: RSIN (fiscale nummers): Hofkerk 0026.35.823 en Diaconie 8241.34.643.

Contactadres Protestantse Gemeente De Hofkerk te Oldenzaal

Janke Meulenbeld
Dauwnetel 7
7577 AG Oldenzaal

Doelstelling
De doelstelling van de Protestantse Gemeente De Hofkerk te Oldenzaal is verwoord in het Beleidsplan 2017-2022 en is gepubliceerd op de pagina
Beleidsplan 2017 – 2022 Hofkerk

Beleidsplan
Het beleidsplan 2017-2022 van de Protestantse Gemeente De Hofkerk te Oldenzaal is gepubliceerd op de pagina
Beleidsplan 2017 – 2022 Hofkerk

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen) Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Informatie over de Bestuurssamenstelling van de Protestantse Gemeente De Hofkerk te Oldenzaal is op deze website opgenomen onder

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/over-ons/

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk is bij de Hofkerk de koster in dienst.

Activiteiten
De vele activiteiten die in de wijkgemeenten plaatsvinden, worden regelmatig gepubliceerd in De Hofstem en op de website.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente De Hofkerk te Oldenzaal zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in De Hofstem en integraal op de website.
Deze stukken zijn via onderstaande links te vinden. De stukken zijn ook in te zien via het Kerkelijk Bureau.


Gegevens College van Kerkrentmeesters 2021

ANBI rapport

Gegevens Diaconie 2021

ANBI rapport

Archief