De Hofkerk
Menu
Stichting CultuurHof

De Hofkerk - Oldenzaal

Stichting CultuurHof

Bankrekening: NL76 RBRB 8841611618

De CultuurHof regelt  de organisatie van culturele evenementen in de Hofkerk.
De coördinator facilitaire zaken is Koos Schollaardt (voor opties en reserveren van data, voor informatie over de mogelijkheden in de grote zaal, over faciliteiten enz).
De kerkzaal is geschikt voor maximaal 325 mensen en wordt gebruikt voor muziek – uitvoeringen, seminars en andere grote bijeenkomsten.
De zaal heeft een uitstekende akoestiek; er is een lichtinstallatie, een geluidsinstallatie, een beamer, een vleugel, een orgel

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u informatie neem dan contact op via onderstaand contactformulier.
Het telefoonnummer waaronder we te bereiken zijn is 074-2782 810 of b.g.g. 06 1678 3884

ANBI

De Stichting CultuurHof (vh Stichting Cultureel Centrum de Hof) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Informatie:

KvK: 41031404

RSIN (fiscaal nummer) 8024.31.288.

Bankrekening: NL76 RBRB 8841 6116 18

 

Contact: zie contactformulier hieronder.

 

Doelstelling
Het doel van de stichting is het in het algemeen belang in stand houden van het kerkgebouw, dat een gemeentelijk monument is en een prominente plaats heeft in het centrum van de stad Oldenzaal.
Het kerkgebouw wordt niet alleen gebruikt voor religieuze activiteiten, zoals de kerkdiensten op de zondagmorgen, maar ook voor culturele en sociale activiteiten voor de hele Oldenzaalse gemeenschap. Het kerkgebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente De Hofkerk te Oldenzaal.

Hoofdlijnen beleid
De stichting wil met deze kerkelijke gemeente samenwerken, voor zover dit noodzakelijk is om het kerkgebouw te behouden en te onderhouden. Daarnaast dient deze samenwerking om het kerkgebouw te kunnen laten beantwoorden aan zijn functie als cultureel en sociaal centrum voor de Oldenzaalse bevolking.

Om de doelstelling te kunnen bereiken zal de stichting fondsen werven door het belang van de instandhouding van het kerkgebouw voor Oldenzaal onder de aandacht te brengen van diegenen, die gebruik maken van het gebouw zoals instellingen, verenigingen, zang- en muziekgezelschappen en voorts ook bij de Oldenzaalse burgerij. Het bestuur stimuleert de organisatie van en het houden van culturele- en sociale activiteiten in de meest ruime zin.

Bestuurssamenstelling

Jaap Flokstra, voorzitter

Rianke Lubberding, secretaris

Henk Hekman, penningmeester


Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting verrichten hun werk pro deo.

Financiële verantwoording
Bijgaand de jaarrekening 2022. In 2021 heeft de stichting geen activiteiten gehad, mede veroorzaakt door Covid.


Contactformulier

    Uw naam (verplicht)

    E-mail adres (verplicht)

    Contact Telefoonnummer (verplicht)

    Onderwerp (verplicht)

    Uw bericht (verplicht)