De Hofkerk
Menu
Diaconie

De Hofkerk - Oldenzaal

De diaconie van de Hofkerk maakt deel uit van de kerkenraad en is vertegenwoordigd in het moderamen. Zo draagt zij bij aan de vorming van het beleid van de Hofkerk en aan de besluiten die de kerkenraad neemt om dat beleid te realiseren.

De diaconie verleent hulp aan mensen in nood; zowel dichtbij in de eigen gemeente en de stad als verder weg. Naast concrete hulp in de vorm van geld, woninginrichting, vervoer etc. organiseert de diaconie diverse projecten waar geld en goederen worden ingezameld voor goede doelen, zoals “Out of the Box” voor de Voedselbank en “de RecycleHof”.

Andere activiteiten zijn:

  •  Bij “de Hofvijver” komen vraag en aanbod van goederen en klusjes in en om het huis bij elkaar, we kijken hiervoor naar een praktische oplossing.
  • Koningsdag waarop de kerk open is voor publiek. Rondom de Hofkerk zijn er tal van activiteiten. 
  • Het verzorgen van een Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk die door onze bezoekmedewerkers worden bezorgd.
  • Het eens per maand aanbieden van een maaltijd aan de Hoftafel, bekend als “Aan de Hoftafel”. In februari 2024 wordt de keuken grotendeels vernieuwd en aangepast. 

De diaconie onderhoudt contacten met diverse andere hulporganisaties:

De Voedselbank, onderdeel van de Voedselbank Oost Twente. Om in aanmerking te komen voor een wekelijks voedselpakket zijn er een aantal mogelijkheden. Zie verder daarvoor hun website. 

Evenals onze diaconie hebben zij een ANBI status. Zoals bij de Hofkerk biedt de Voedselbank ook een donateurschap aan, dat kan via De Periodieke Gift!

Amnesty International. Hun vrijwilligers staan regelmatig met een tafel in de Hofkerk met te versturen brieven. Ook verkopen zij dan wens- en kerstkaarten en kaarsen. In de hal van de kerk staat een doos waarin de brieven ter verzending kunnen worden neergelegd.

De diaconie is lid van de STABO (Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal). Daardoor heeft de diaconie een goed beeld van wat er nog meer op het gebied van hulpverlening in Oldenzaal kan plaatsvinden. 

De diaconieën van de Kleine Ring, t.w. Denekamp, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen en Weerselo zorgen elk jaar voor een gezamenlijk project waarvoor enkele keren per jaar wordt gecollecteerd in de kerk.

Verder ondersteunen zij bij de doop en de bediening van het avondmaal. De diaconie vergadert maandelijks.