De Hofkerk
Menu
Diaconie

De Hofkerk - Oldenzaal

De diaconie maakt deel uit van de kerkenraad van de Hofkerk en is vertegenwoordigd in het moderamen. Zo draagt zij bij aan de vorming van het beleid van de Hofkerk en aan de besluiten die de kerkenraad neemt om dat beleid te realiseren.

De diaconie verleent hulp aan mensen in nood; zowel dichtbij in de eigen gemeente en de stad als verder weg. Naast concrete hulp in de vorm van geld, woninginrichting, vervoer etc. organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden ingezameld voor goede doelen, zoals ,,Out of the Box” en ,,de RecycleHof”.

Andere activiteiten zijn:

 •  ,,de Hofvijver” waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en om het huis bij elkaar
  gebracht worden;
 • Koningsdag waarop de kerk open is voor publiek;
 • het verzorgen van een Kerstpresentje voor de 75-plussers van de Hofkerk die door onze bezoekmedewerkers wordt bezorgd.

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de Voedselbank en Amnesty International. Zij vertegenwoordigt de Hofkerk in het PIZO-overleg (Platform Informele Zorg Oldenzaal) en is lid van en neemt deel aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal waardoor zij
een goed beeld heeft van wat er nog meer op het gebied van hulpverlening in Oldenzaal gebeurt en kan er op deze manier over en weer ondersteuning worden geboden.

De diaconieën van de Kleine Ring, t.w. Denekamp, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen en Weerselo zorgen elk jaar voor een gezamenlijk project waarvoor vier keer per jaar wordt gecollecteerd in de kerk.

In erediensten vervullen diakenen vaste taken als collecteren en projecten onder de aandacht brengen. Verder ondersteunen zij bij de doop en de bediening van het avondmaal. De diaconie vergadert maandelijks, uitgezonderd de maand augustus.


Onze projecten

Out of the Box

In 2017 zijn we gestart met een nieuw project ,,Out of the Box”. Dit project richt zich op de minima in Oldenzaal. Zoals omschreven in het beleidsplan van de Hofkerk, verleent de diaconie en concrete hulp aan mensen in nood, dichtbij én verder weg. Ook in Nederland leven mensen onder de armoedegrens – meer dan een miljoen. De voedselbank helpt door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De voedselbanken werken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij ervoor dat armoede wordt bestreden. Naast de gebruikelijke inhoud
van de voedselpakketten is er ook grote behoefte aan duurdere artikelen. Producten waar m.n. een grote vraag naar is zijn: wasmiddelen, vacuüm verpakte kaas en koffie. De diaconie heeft met de voedselbank Oldenzaal afgesproken 4 zondagen per jaar een inzamelactie te houden juist voor
deze drie producten. Deze hulp voor mensen dichtbij gaat hand in hand met de collecte voor Dorcas. Een organisatie die hulp biedt aan mensen in nood in het buitenland. In de hal van de kerk staan drie gekleurde boxen waarin de producten per item gedeponeerd kunnen worden. De boxen blijven nog een week na de actiezondag staan.

RecycleHof: update…

Er is inmiddels al flink door jullie gespaard. De bakken op de foto worden regelmatig geleegd door de klussenclub en de inhoud vervolgens door de diaconie weggebracht naar de verschillende organisaties.

Wij sparen voor de volgende goede doelen:

1) Onderzoek naar de ziekte MD. De plastic doppen gaan naar de VMBO school aan de Potskampstraat. De opbrengst van de doppen gaat naar onderzoek naar de ziekte MD. Drie leden van de familie Ter Wee uit Geesteren lijden aan deze ziekte. Deze familie heeft maar liefst zeven keer een lading kunststof doppen opgehaald.

2) De kroondoppen gaan ook naar de VMBO school aan de Potskampstraat. De opbrengst van deze doppen gaat elk jaar naar een ander goed doel binnen Oldenzaal. Dit jaar wordt er gespaard voor ‘Kans voor een Kind’.
Stichting Kans voor een Kind vervult individuele wensen van kinderen uit Twente, die gebukt gaan onder een lichamelijke of psychische ziekte dan wel sociale of maatschappelijke omstandigheden. Deze doelstelling wordt bereikt door het realiseren van projecten die vanuit de stichting zelf worden geïnitieerd dan wel door derden worden aanbevolen. Hierbij kan het gaan om financiële hulp om een bepaald doel te realiseren, maar ook om hulp en steun in natura.

Het ingezamelde geld komt in beginsel voor 100% ten goede aan wensvervullingen van kinderen uit Twente of een duidelijke link hebben met Twente. Openbaarheid en transparantie zijn daarbij de uitgangspunten.

In november stond de teller op €420,00.

3) Mobieltjes, cartridges, ansichtkaarten en postzegels gaan nog steeds naar Kerk in Actie. Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, gezeteld in Utrecht. In het volgende kader heeft Kerk in Actie verwoord wat u precies mag inleveren, wat er mee gebeurt en wie er bij gebaat is.

Alle harde plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden, denk aan:

 • Mineraal- of spuitwater
 • Frisdrankflessen
 • Melk- of yoghurtpakken
 • Fruitsappakken
 • Sportdrank
 • Slagroombussen
 • Deo-en spuitbussen
 • Zepen en shampooflessen
 • Pindakaas- en chocoladepastapotten
 • Dop en doseerbol van vloeibaar wasmiddel

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten

U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.

NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van ‘Anton Pieck’, ‘Voor het Kind’ en ‘Stichting Kinderpostzegels’.

Oude mobieltjes, cartridges en toners

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons en cartridges een vergoeding.

Wat levert het op?

In 2019 was de opbrengst € 23.482.

Opbrengt inzamelingsactie t/m 2019

De grootste opbrengst wordt zichtbaar in levens van mensen. Met deze opbrengst van voor ons waardeloos materiaal kunnen Kerk in actie en de GZB mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven.