De Hofkerk
Menu
Dorcas

De Hofkerk - Oldenzaal

Acties en collectes voor Dorcasdorcas

Als Hofkerk gemeente steunen we sinds een aantal jaar Dorcas projecten in Oost Europa en dan met name in Oekraïne.  Voorheen hebben we gecollecteerd voor een kinderhulpproject en een project voor alleenstaande moeders.

Ook zijn er de afgelopen jaren een aantal spontane giften binnengekomen en hebben mensen bijgedragen door in plaats van cadeaus voor een feest, een gift voor een Dorcas project te vragen. Ook in 2018 gaan we door met het ondersteunen van Dorcas.

Op dit moment zijn onze Dorcas collecten bestemd voor een project dat Roma families steunt. Hieronder informatie over dit project. Een uitgebreide toelichting op het project is als pdf document te downloaden.

Nieuw start voor Romafamilie

Nog steeds leven Roma in Oekraïne geïsoleerd van de rest van de samenleving. Ze wonen vaak letterlijk aan de rand van een stad en doen amper mee aan het openbare leven. Hele generaties Roma kunnen niet lezen of schrijven en maken daardoor ook weinig kans op een baan. Toch is een verandering en een nieuwe start mogelijk. Dat bewijst het verhaal van Gennady Kuzmenko.

De kleinkinderen van Gennady werden uitgenodigd om naar het dagcentrum van Dorcas te komen. Ze leerden daar lezen en schrijven, en de sociale en praktische vaardigheden die zij nodig hebben om in de toekomst te gaan deelnemen aan de Oekraïense maatschappij. Het centrum is opgericht om kinderen en volwassenen uit de Romagemeenschap te begeleiden bij de integratie.

De veranderingen in de levens van Gennady’s kleinkinderen lieten hem niet onberoerd. Hij werd zich bewust van zijn situatie en hoe hij ook zelf veranderen kan. Zo liet hij bijvoorbeeld een toilet en een douche maken in zijn tuin. Voor die tijd leefde de familie zonder die sanitaire voorzieningen. Verder startte Gennady met het aanleggen van een groentetuin om groenten te verbouwen en beter voor zijn familie te zorgen.

Overzicht van het project 

Doelgroep: De doelgroep bestaat voor de hele projectperiode uit:

  • – 70 kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar,
  • – 250 kinderen in de leeftijd van 7 – 11 jaar,
  • – 30 kinderen in de leeftijd van 12 – 16 jaar,
  • – 400 Roma gezinnen

Doel: De integratie van Romagezinnen in de samenleving is verbeterd. Er is een wederzijdse acceptatie tussen de Romagemeenschap en de inwoners van Oekraïne.

Partnerorganisatie: Favor

Projectperiode: 2015 – 2017

Budget 2016: 63.501 euro