De Hofkerk
Menu
Fotoalbum

De Hofkerk - Oldenzaal

25 augustus 2018 – Hofmarkt

Dit jaar was het lustrumjaar van de Hofmarkt. De opbrengst ging samen met de opbrengsten uit ’t Hofwinkeltje en de voorverkoop over de € 4000 heen! Een prachtig bedrag dat bedoeld is om de jaarlijkse begroting van de Hofkerk iets beter sluitend te krijgen. Ondanks of misschien juist wel dankzij het wisselvallige weer op deze Boeskool-zaterdag was er sprake van een constante stroom publiek in en rondom onze kerk.

24 april 2018 – Talentenveiling

Op 24 april 2018 vond voor de derde keer de talentenveiling plaats. Dit jaar werd het een “verrassende veiling” met muzikale omlijsting door The Crème Brulettes.

10 september 2017 – Startzondag

3 september 2017 – Intrededienst Tieneke van Lindenhuizen

9 november 2016 – Laatste uitdaging Jan Bos

Op 9 november 2016 heeft Jan Bos zijn laatste uitdaging in Oldenzaal opgepakt.

Waarom die uitdaging? Omdat wij als “werkgroepje afscheid Jan Bos” zo onder de indruk waren van het vele geld, dat is ingezameld voor een nieuwe fiets voor Jan. We wilden het niet zomaar in een envelop geven, maar hem er iets voor laten doen. Dat heeft hij met verve gedaan. Hij kwam samen met Marjolijn naar het Outdoor Challenge Park in het Hulsbeek. Na een kop koffie werd hem verteld wat te doen. Onder grote belangstelling moest hij eerst een kort stuk lopen/zoeken met behulp van een kompas. We weten nu waar Jan niet goed in is …….. Daarna kwamen we op een terrein met hele hoge palen en dwarsbalken. Jan kreeg een tuigje aan, helm op en werd gezekerd aan een touw. Daarna moest hij in een circa 20 meter hoge paal klimmen, met kleine zijblokjes. Bovenaan gekomen, moest hij op een heel klein plateau klimmen. Daar stond hij heel stoer, zonder enige bescherming, alleen het touw zat aan hem vast. Toen kwam het spannendste: hij moest naar een trapeze springen, op die grote hoogte. Gelukkig kwamen er een aantal sterke mannen om aan het touw te hangen, want hij moest de trapeze los laten, om er een tasje af te peuteren, want daarin zat zijn waardebon voor de fiets. Hij heeft het allemaal super stoer gedaan, kreeg ondertussen een sterke les in vertrouwen hebben. Hij is daar wonderwel in geslaagd en heeft zijn fiets zeer verdiend.

Nog even napraten met een kop koffie en deze geslaagde ochtend kunnen we ook weer in de analen van de Hofkerk bijschrijven.

Namens de werkgroep Anneke Deen

6 november 2016 – Afscheidsdienst Jan Bos

Dominee Jan Bos had zijn afscheidsdienst op zondag 6 november 2016. Na de eredienst werd Jan toegesproken door Joop Breukel, Jan Grotenhuis, Geert Christenhusz, Joke Flokstra, Henk Dikker Hupkes, Murat Yildirim, Theo Schouten, Albert Barelds. Er was muziek van v.o.f. De Hof, Jan en Annemarie Schoenmaker, Nolet Bult en Bram, Erik en Corine Bos. Tot slot had de afscheidscommissie bestaande uit Anneke Deen, Heleen Tiemersma, Bertha Frowijn en Hanneke Bugter nog een heel aantal cadeaus te overhandigen, zoals de glossy “JAN.” met bijdragen van mensen binnen en buiten de Hofkerk. Ook kreeg Jan de opdracht om op 9 november op Outdoor Challenge Park het cadeau van alle gemeenteleden van de Hofkerk te gaan verdienen. Dat resulteerde uiteindelijk in een nieuwe fiets.

4 november 2016 – Zin in Rolde

Op vrijdag 4 november ging Bea Lubbers in gesprek met Jan Bos. Dit keer was De Hofkerk het toneel voor het interview ‘Zin in Rolde’ dat voortborduurde op de reeks ‘Zin in Oldenzaal’  waarin Jan bekende en minder bekende Oldenzalers heeft geïnterviewd in café ‘De Bestemming’. Bea maakte een mooie reis met Jan langs hoop, vrees en vertrouwen. En soms werd Jan aangespoord tot vertellen via voorwerpen in een grabbelzak.

11 september 2016 – Startzondag 

Op de startzondag zijn we gestart met het nieuwe jaarthema “Delen”. Op verschillende manieren hebben we stilgestaan bij het woord delen. Zo hebben we tijdens de dienst o.a. onze zorgen, verdriet, wanhoop of onmacht met elkaar gedeeld, maar ook onze hoop, vertrouwen en goedheid. We hebben ook snoep gedeeld en we hebben samen met de gelegenheidsband uit Wageningen o.l.v. Erik Bos veel mooie liederen met elkaar gezongen. In deze dienst werd afscheid genomen van Geeke Koster als ouderling, Judith Naber als voorzitter van de Kerkenraad en Hanneke Bugter als scriba. De drie dames werden hartelijk bedankt voor al hun inzet van de afgelopen jaren. Ook werd de nieuwe scriba, Marja van de Langemheen, bevestigd in haar ambt.

Na afloop hebben we taarten gedeeld en zijn we in verschillende workshops verder gegaan met dit thema. Je kon je fantasie delen bij de workshop schilderen, je geloof delen bij de gespreksgroep, de stilte delen in een meditatieve workshop, je levensloop delen tijdens een Emmaüswandeling en uitleg krijgen over het delen van je bezit door de werkgroep armoedebestrijding Oldenzaal.

Daarna hebben we gezamenlijk de maaltijd gedeeld, die goed verzorgd was door slagerij Lesscher uit de Lutte.

20 augustus 2016 – Hofmarkt 

Op zaterdag 20 augustus was de jaarlijkse Hofmarkt, die dit jaar vooral een boekenmarkt was. Er was ook antiek en twee taxateurs schatten (meegebrachte) voorwerpen op waarde. De opbrengst was maar liefst € 2130,-   maar de immateriële opbrengst was even groot: er was veel gezelligheid, gesprek en ontmoeting. Veel mensen hebben meegewerkt en samengewerkt en de kerkdeuren waren open voor de stad tijdens de Boeskool. Wat is er een hoop geregeld en gesjouwd! Kartrekkers dit jaar waren Hanneke Bugter, Roel Jansen en Henk Vrielink. Ze hebben alles gecoördineerd en in gang gezet. Geweldig werk! Wij willen hen daarom heel erg bedanken voor al hun tijd en en regie en creativiteit, maar ook alle andere mensen die hebben meegeholpen om deze jaarlijkse Hofmarkt tot een succes te maken!

24 mei 2016 – Talentenveiling 

De eerste echte Talentenveiling was een groot succes! Ruim 20 mensen boden een of meerdere talenten, diensten of bruikleenkavels aan om te veilen. Bijna alle van de in totaal 35 kavels werden verkocht en brachten samen het prachtige bedrag van € 1500 op voor de Hofkerk.

21 mei 2016 – Excursie Amsterdam

Op zaterdag 21 mei zijn de kinderen van de basiscatechese van groep 7 en 8 van de Hofkerk naar Amsterdam geweest. De treinreis was al een belevenis op zich! In Amsterdam bekeken we het Anne Frank-huis, stonden we stil bij het beeld van majoor Bosshardt, liepen we het stille Begijnenhofje in en tot slot kregen we een rondvaart door de grachten en het IJ. De souvenirs en de ijsjes maakten de dag compleet! Mooi seizoen, prachtige slotdag, super-kinderen!

Anja Frowijn, Rijn van Wely en Jan Bos

24 april 2016  – Ouderenmiddag

Ouderenmiddag op 24 april 2016, georganiseerd door de ouderlingen. Middaggebed o.l.v. ds. Jan Bos met het jaarthema “Veranderen” en daarna prachtige uitleg door Wilbert Kallenberg over de bijbelse tuin Hof van Heden. Een geslaagde middag!

14 januari 2016  – Terugplaatsen Haan

De haan staat weer op de toren van de Hofkerk! Na een periode van roest en vastlopende lagers in het onderstel kan de haan weer draaien en kraaien. De haan die elke dag weer een nieuw begin aankondigt en zo symbool staat voor de hoop en de Opstanding uit elke vorm van dood, die de kerk van de daken roept! (er zijn trouwens ook mensen die zeggen dat de haan op de kerktoren staat omdat er anders geen kip in de kerk komt, maar dat is bij ons gelukkig niet zo!).

27 september 2015 – Doopdienst

13 september 2015 – Startzondag

Het gekozen thema voor het komend kerkelijk jaar is  ‘Veranderen”. In de kerkdienst met dit thema speelde een gelegenheidsband van studenten uit Wageningen o.l.v. Erik Bos mee. Ze speelden veel Opwekkingsliederen die volop meegezongen werden.  Dominee Jan Bos begon zijn preek in zwarte toga vanaf de kansel, om vervolgens in zijn witte toga vanaf het podium zijn overdenking te vervolgen, waarmee hij aangaf dat er, ook in de kerk, veel is veranderd. Na de dienst was er koffie met cake en daarna werd officieel de Bijbelse tuin, de Hof van Heden, rondom onze kerk geopend. De kinderen liepen voorop met een tak vol vruchten. Hierna was er een foto-puzzeltocht voor jong en oud door de stad met leuke opdrachten. De winnaars van deze puzzeltocht staan met hun foto op facebook en op de website.

Tot slot was er een goed verzorgde warme maaltijd. Het was een prachtige dag!

29 augustus 2015 – Hofmarkt

We hebben een mooie Hofmarkt gehad in de Hofkerk op 29 augustus! Mede dankzij de talentenveiling, die dit jaar nieuw was, is het mooie bedrag van 3000 euro netto opgebracht. Hiervan was een derde voor buurtmoestuin de Triangel die juist diezelfde dag officieel werd geopend!

26 juni 2015 – Vrijwilligersavond

Gezellige avond voor alle vrijwilligers van onze kerk bij Herman en Henny Arends! Spel, live muziek en lekker buiten een biertje etc. drinken! Met dank aan Anja Wolbers en Henk Vrielink voor de organisatie! Dank aan alle vrijwilligers voor een goed seizoen voor de Hofkerk!!

20 juni 2015 – Uitje basiscatechese

Op zaterdag 20 juni  is de groep van basiscatechese onder leiding van Jan Bos en gids Rijn van Welij met de trein naar Utrecht geweest. Er is veel gewandeld door de stad, langs mooie grachten en huizen, het beeld van Anne Frank en Willibrord vlakbij de St. Janskerk. Natuurlijk is een bezoek gebracht aan de Domkerk.

19 april 2015 – Ouderenmiddag

Afgelopen zondag, 19 april, werd voor de vijfde(!) keer een seniorenmiddag voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder gehouden. Partners van hen, jonger dan 75, zijn mede van harte welkom.
Onderdelen van deze middag waren een middaggebed en een kleine bijbelkwis. Belangrijk is en blijft de onderlinge ontmoeting. Een drankje en een hapje ontbreken niet.
Een reactie onder de aanwezigen: voor herhaling vatbaar!

5 april 2015 – 1e paasdag

In deze feestelijke dienst hebben de kinderen hun project “Met open handen”
afgerond. Bovendien is in de dienst een begin gemaakt met het project “Kunst
en Religie” dat doorloopt tot en met Pinksteren. Yvonne Meyer toonde als
eerste haar schilderij. Tevens brandde de prachtige nieuwe Paaskaars voor
het eerst.

4 januari 2015 – Afscheid Janke Valkema & nieuwjaarsreceptie

Het was een bijzondere kerkdienst waarbij we elkaar het beste toewensten aan het begin van dit nieuwe jaar. Bovendien werd Janke Valkema in het zonnetje gezet omdat zij 25 jaar lang heeft gezorgd voor het gastpredikantenrooster.

Schaatsen Jeugd

Op vrijdag 31 oktober hebben we als jongeren van de Hofbrug samen met jongeren uit Tubbergen geschaatst in Enschede. Leuk om eens even heel iets anders met elkaar te doen!

30 oktober 2014 – Amnesty International Oldenzaal bestaat 40 jaar.

Om dit bijzondere moment te markeren, heeft Amnesty Oldenzaal samen met de BuitenHofwerkgroep, de organisator van de BuitenHofavonden, een debatavond georganiseerd op donderdag 30 oktober in de Hofkerk, met als thema: ‘Mensenrechten: uit de tijd of springlevend?’ Gespreksleider was Martin Sitalsing (Bureau Jeugdzorg Groningen).

Er ontstond een levendig debat over een zestal stellingen, die werden ingeleid door ervaringsdeskundigen.Zoals “Asielzoekers en vluchtelingen zijn welkom, maar niet in mijn achtertuin”; “Mensenrechten zijn leuk, maar brood op de plank moet eerst”; en “In de strijd tegen terrorisme is de naleving van mensenrechten ondergeschikt.”

26 oktober 2014 – Ouderenmiddag in de Hofkerk

Zondag 26 oktober was er weer een middag speciaal voor de ouderen. Hier kunnen zij elkaar in de Hofkerk ontmoeten. Het was weer een gezellige middag!

We begonnen deze startzondag met een dienst met als thema Vrijheid. Het was weer een feest om de liederen te zingen onder begeleiding van het Posaunenchor uit Gildehaus. Na de dienst was er gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een kopje koffie of thee met taart of diverse soorten cake.  Vervolgens stortten de aanwezigen zich op een bijbelspel. De leden van de Profeten, Koningen en Richteren probeerden d.m.v. tekeningen, hints en andere aanwijzingen hun groep de juiste antwoorden te laten geven. Elk goed antwoord leverde een appel op. De mand van de Richteren was na afloop het meest gevuld! We besloten de dag met  een heerlijke warme maaltijd.

26 augustus 2014 – Onderscheiding Gerard Wellink

Gerard Wellink is 26 augustus 2014 kerkelijk onderscheiden. Hij ontving de zilveren draaginsigne kerkrentmeesters, vanwege zijn meer dan 25 jaren inzet, zoals diakonie, kerkrentmeester en administrateur.
Het insigne werd hem opgespeld door Jan Bos, de bijbehorende brief van de landelijke vereniging en de oorkonde werden door Ko Deen overhandigd.
Bij de uitreiking was het voltallige College aanwezig, alsmede Albert Barelds (oud-voorzitter College) en Janke Meulenbeld (oud-secretaris/thans administrateur).
Gerard was zeer verguld en ontdaan. De onderscheiding heeft hij echter meer dan verdiend, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Ko Deen
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

23 augustus 2014 – Rommelmarkt in de Hofkerk

De eerste rommelmarkt die de Hofkerk heeft georganiseerd was een groot succes, vooral dankzij de vele vrijwilligers die zich hier samen volop voor ingezet hebben. Maar natuurlijk ook vanwege de vele bezoekers; al  voordat om 09.00 uur de deuren opengingen stonden er tientallen mensen te wachten voor het hek. De hele dag door was er veel belangstelling voor de zelfgebakken pannenkoeken, de vele boeken, de diversiteit aan speelgoed en huishoudelijke artikelen en alle andere spullen die de afgelopen maanden werden aangeleverd. Om twaalf uur werd er een veiling gehouden met een paar pronkstukken die flink wat geld hebben opgebracht. In totaal heeft de rommel- en boekenmarkt het geweldige bedrag van 3500 euro opgeleverd. Hiervan gaat een derde deel naar het Hospice Holos. Het resterende gaat de kerk zelf gebruiken voor de organisatie van activiteiten. Vanwege het succes zijn we van plan volgend jaar weer een rommel- en boekenmarkt te organiseren. .

15 augustus 2014 – Hofkerk Tennistoernooi

Op vrijdag 15 augustus vond voor de derde keer het Hofkerktennistoernooi plaats. Jong en oud, protestants en katholiek deed mee. Ook al horen we in de kerk altijd dat de ‘eersten de laatsten’ zullen worden vermelden we toch wie er eerste is geworden:  de kampioen van dit jaar was Laurence Schreurs.

Geschiedenis van het protestantisme in Oldenzaal

In 1998 werd 400 jaar Protestantse Kerk in Oldenzaal gevierd. Ter gelegenheid daarvan heeft een aantal leden van de Hofkerk, op verzoek van de kerkenraad, de geschiedenis van die 400 jaar vastgelegd in een viertal panelen. De schilderijen zijn het werk van onder anderen Gerdi Breukink, Jan Gast, Geertje Harmsen, Kees Key, Idelet Stijger, Ini Verweij en Marjolijn Zwolsman.

4 mei 2014 – Dodenherdenking in de Hofkerk

Waardige dodenherdenking in onze kerk. Mooi dat we zo gastheer kunnen zijn voor de stad.

25 april 2014 – Lintjesregen

Op 25 april was het lintjesregen in de Hofkerk. Albert Barelds werd Lid in de Orde van Oranje Nassau, onder andere vanwege zijn vele werk voor de Hofkerk! Gefeliciteerd Albert! Dik verdiend!

30 maart 2014 – Ouderenmiddag

Op zondag 30 maart werd er voor de vierde keer een ontmoetingsmiddag gehouden voor de gemeenteleden 75-plus van de Hofkerk. Het was een gezellige, integere middag waar ruimte was voor
een middaggebed, een mooi verhaal verteld door Quirien Schreurs en een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.