De Hofkerk
Menu
Inspiratie en Bezinning

De Hofkerk - Oldenzaal

Onder de paraplu met het opschrift ”Inspiratie en Bezinning” gaat een oecumenische commissie schuil die jaarlijks voor de zomervakantie een aanbod van activiteiten opstelt. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld film- of videopresentaties, muziekuitvoeringen, thema-avonden over een bepaald onderwerp, kunst & religie, leerhuis, gespreksgroepen rond geloof en de bijbel, samen lezen van boeken, Hofavonden en bijbel lezen met het oog op de komende zondag (preekvoorbereiding), voordrachten en lezingen over onderwerpen die met het christendom hebben te maken, maar ook over andere godsdiensten, zoals de joodse godsdienst, het boeddhisme en het hindoeïsme.

Via de Hofstem en de Hofbrief probeert de commissie belangstelling te wekken. Bovendien wordt via dagbladen en weekbladen aan PR gedaan, zodat ook mensen van buiten de Hofkerkgemeente kunnen worden bereikt.

Deelneming aan activiteiten is – afgezien van de leerhuisavonden – meestal kosteloos; soms wordt een kleine bijdrage voor koffie en thee gevraagd.