De Hofkerk
Menu
Jeugd/Jeugdwerk

De Hofkerk - Oldenzaal

De Hofkerk heeft een compleet programma voor alle leeftijdgroepen van de

jeugd. De jeugd draait volop mee, tijdens de kerkdiensten maar ook
daarbuiten. Centraal staat dat ook de jeugd zich bij ons thuis voelt en dat
wij hen Gods bagage kunnen meegeven op hun levensweg.

Een kort overzicht:

Baby’s:
Voor hen is er tijdens de kerkdiensten een crèche.

Basisschool:
Tijdens de kerkdiensten zijn er speciale activiteitenprogramma’s in één van
de bijgebouwen, de zgn. Kindernevendienst.

Elke dienst staat een kind centraal dat mag meehelpen met bijvoorbeeld het aansteken van de Paaskaars en het collecteren: het Zondagskind.

Vanzelfsprekend wil de Hofkerk helpen een steentje bij te dragen in de
geloofsopvoeding door jaarlijks een 20-tal weken basiscatechisatie te geven.

Middelbare school:
Naast de gewone kerkdiensten waar de jeugd regelmatig bij betrokken wordt,
is er maandelijks de Hofbrug waar programma’s gedraaid worden speciaal voor
deze leeftijdsgroep.

De Hofkerk heeft binnen de kerk een eigen plek voor de jeugd, ons jeugdhonk.
Veel van de activiteiten vinden daar plaats.

Voor alle onderdelen van deze activiteiten heeft de Hofkerk enthousiaste
mensen die zich volop inzetten zodat de jeugd het zeer naar hun zin heeft
in de Hofkerk.

De Hofkerk wil ook voor de jeugd midden in de samenleving staan. Regelmatig zijn er dan ook activiteiten buiten de kerk. Excursies zijn er al georganiseerd binnen en buiten Oldenzaal, zoals de Plechelmus Basiliek en het Bijbelmuseum in Amsterdam.

Wij prijzen ons gelukkig dat de jeugd volop gebruikt maakt van de geboden
activiteiten, hun reacties zijn enthousiast !

Voor alle duidelijkheid: ook voor alle jeugdigen na de middelbare school is
de Hofkerk een inspirerende plek om samen te komen. Ook hiervoor zijn
diverse activiteiten !

Vanzelfsprekend is dit overzicht niet volledig, U wordt dan ook van harte
uitgenodigd ons te bezoeken of contact op te nemen.
Vriendelijke groeten van de jeugdouderling

Informatie

Team KerkopKop heeft samen met het SGJ christelijke jeugdzorg, het spel KliK op de markt gebracht. Dit spel is specifiek gemaakt als gespreksaanjager voor jongeren vanaf 12 jaar.

Daarnaast verschijnt ook het gespreksspel Bomen op de markt, dat emoties bij bijbelteksten een plaats geeft.

Via info@kerkopkop.nl kunt U meer informatie opvragen.

Download: Informatie “Klik”

Download: Informatie ”Bomen”