De Hofkerk
Menu
Kerkenraad

De Hofkerk - Oldenzaal

D

e kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers (kerkrentmeesters, diakenen, ouderlingen) en de predikant. Tezamen met de voorzitter van de kerkenraad en de scriba vergadert de kerkenraad vijf tot zes keer per jaar om alle zaken die de Hofkerk aangaan te bespreken en besluiten te nemen binnen de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt in de Hofkerk maar delegeert die verantwoordelijkheid ook naar diverse colleges en werkgroepen. Ze zet het beleid uit en probeert visie te ontwikkelen over de toekomst van onze kerk. De kerkenraad neemt besluiten over het aanstellen van werknemers en het benoemen van ambtsdragers. In de kerkenraad wordt inhoudelijk gesproken over de vieringen. Ook heeft de kerkenraad een formele taak bij het beoordelen en goedkeuren van de jaarcijfers en -verslagen van de diaconie en de Hofkerk.

Naast de kerkenraad komt het moderamen twaalf keer per jaar bij elkaar. Het moderamen is het dagelijks bestuur van de Hofkerk en bestaat uit de voorzitters van het college van kerkrentmeesters en diakenen, de voorzitter van de kerkenraad, en de predikant. De scriba maakt het verslag van de vergaderingen en houdt de actiepunten- en besluitenlijst bij.


Samenstelling kerkenraad:
Voorzitter: Dhr. R. Dreierink, Harplaan 3, 7577 LP Oldenzaal, tel. 0610938511, renedreierink@gmail.com
Scriba(waarnemend): Dhr. R. Dreierink, Harplaan 3, 7577 LP Oldenzaal, tel. 0610938511, renedreierink@gmail.com
Predikant: vacant


College van kerkrentmeesters:
Voorzitter: vacant
Secretaris: Mevr. I. Simao, Pr. Hendrinkstraat 214, 7571 BW Oldenzaal, tel. 510645, ingesimao@gmail.com
Leden:
Dhr. H. Meulenbeld, Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal, tel. 523013, hmeulenbeld@gmail.com
Dhr. H. Medema, Dravik 9, 7577 CG Oldenzaal, tel. 531052, hmedema@hotmail.com


College van diakenen:
Voorzitter: Mevr. J. Flokstra-Meems, Andoorn 106, 7577 AZ, Oldenzaal, tel. 515473, jflokstrameems@hotmail.com
Leden:
Dhr. G. Dortland, Buiten Sociëteitstraat 1, 7573 EL Oldenzaal, tel. 522636, g.dortland@planet.nl
Dhr. R. Dreierink, Harplaan 3, 7577 LP Oldenzaal, tel. 533030,   renedreierink@gmail.com
Mw. J. Slinger, B.A.A. Engelbertinkstraat 82, 7577 JP Oldenzaal, tel. 662093, jetslinger10@gmail.com
Mw. B. Frowijn, Emmastraat 14, 7573 BB Oldenzaal, tel. 513886, bertha.frowijn@hotmail.com
Mw. A. Wolbers, Bentheimerstraat 25, 7573 CW Oldenzaal, tel. 291198, a.slingenberg@osg-erasmus.nl


Ouderlingen:
Mw. R. van Dijk-Dragt, Dauwnetel 10,7577 AD Oldenzaal, tel. 523147, riadragt@gmail.com
Mw. J. Westera, Oldenzaalsestraat 5, 7631CT Ootmarsum, tel. 292710, joke.westera@outlook.com
Dhr. A. Ponsteen, Hengelosestraat 94B, 7572 BS Oldenzaal, tel. 296981, aponsteen74@gmail.com

Jeugdouderling:
Dhr. G. Pape, Erve Olde Blenke 32, 7577 SJ Oldenzaal, tel. 519115, gerard.pape@gmail.com