De Hofkerk
Menu
Onderscheiding Gerard Wellink

De Hofkerk - Oldenzaal

G

erard Wellink is 26 augustus 2014 kerkelijk onderscheiden. Hij ontving de zilveren draaginsigne kerkrentmeesters, vanwege zijn meer dan 25 jaren inzet, zoals diakonie, kerkrentmeester en administrateur.
Het insigne werd hem opgespeld door Jan Bos, de bijbehorende brief van de landelijke vereniging en de oorkonde werden door Ko Deen overhandigd.
Bij de uitreiking was het voltallige College aanwezig, alsmede Albert Barelds (oud-voorzitter College) en Janke Meulenbeld (oud-secretaris/thans administrateur).
Gerard was zeer verguld en ontdaan. De onderscheiding heeft hij echter meer dan verdiend, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Ko Deen
Voorzitter College van Kerkrentmeesters