De Hofkerk
Menu
Over ons

De Hofkerk - Oldenzaal

Wie zijn wij?

De Hofkerk staat letterlijk midden in onze stad. Als gemeente willen we ook midden in de samenleving aanwezig zijn! Open voor de dingen die daar spelen, voor de vragen van mensen, voor de nood die er is. Zo willen we de hoop op een wereld van vrede en recht levend houden, om te beginnen in Oldenzaal!

Wij leven vanuit het geloof dat God aan de oorsprong en het einde van het leven van de mens staat en zijn leven begeleidt. We willen ons laten inspireren en bezielen door Jezus Christus die naar ons gevoel heel dicht bij God en de mensen staat. Hij laat ons ook nu nog op een buitengewone manier zien hoe je je als mens kunt verbinden met God en je medemens.

Vanuit dit geloof willen we een open maar ook een op elkaar betrokken groep mensen zijn, die zorg hebben voor elkaar in woord en daad, omdat wij elkaar meer dan de moeite waard vinden! We willen elkaar niet loslaten en zelf ook niet losgelaten worden.

In onze kerk zoeken we naar rust en inspiratie om ons leven met anderen en God te delen. We stellen ons daarom open voor de richting, de troost en de kritiek die de bijbelse verhalen ons geven.

In de Hofkerk is elke mening evenveel waard. Als we zeggen dat we een ‘open’ kerk zijn betekent dat ook dat niemand de waarheid in pacht heeft en dat ons geloof altijd in beweging is!


ANBIANBI

Onze kerk is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling

Voor meer informatie over deze ANBI, kijk hier