De Hofkerk
Menu
Periodiek schenken

De Hofkerk - Oldenzaal

Voor hetzelfde geld geeft u meer! Namelijk via een periodieke gift.

Als gemeenteleden maakt u met uw bijdrage het werk van de Hofkerk mogelijk. Daar zijn we u zeer dankbaar voor, want de Hofkerk kan niet zonder uw gift.

Waarschijnlijk wist u al, dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw Inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan de Hofkerk. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 52%.

Met de Schenkcalculator op www.pkn.schenkcalculator.nl kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. De website laat ook zien, welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u dat wilt doen. Want op die manier kunnen we het werk van de Hofkerk ook de komende jaren blijven voortzetten.

De Belastingdienst heeft voor de periodieke gift een voorgeschreven overeenkomst beschikbaar, zie hieronder. Deze kunt u zelf invullen (m.u.v. de vragen 4 en 7) en inleveren bij ondergetekende, die e.e.a. verder afhandelt.

Wij zijn ons ervan bewust, dat bovenstaand mogelijk voor u te “belastingtechnisch” is. Ondergetekende is bereid om hiervoor (mede in het kader van de Actie Kerkbalans) met u een afspraak te maken, om dit te kunnen realiseren:

Dhr. H. Schreurs, voorzitter College Kerkrentmeesters Hofkerk Oldenzaal
Erve Aarnink 5
7577 NT Oldenzaal
Tel. 523221
harmmartenschreurs@gmail.com