De Hofkerk
Menu
Profielschets predikant de Hofkerk

De Hofkerk - Oldenzaal

Profielschets predikant

Vanwege het vertrek van ds. Tieneke van Lindenhuizen, zijn wij op zoek naar een inspirerende predikant, die enerzijds kan continueren wat tot nu toe is opgebouwd, maar die anderzijds ook in staat is om met enthousiasme nieuwe initiatieven te ontwikkelen en daarmee de gemeente nieuw elan kan brengen.

Graag willen wij u in deze documenten een indruk geven van de protestantse gemeente De Hofkerk in Oldenzaal, op basis waarvan wij hopen dat uw belangstelling voor onze gemeente wordt gewekt. De samenstelling van de gemeente en de organisatiestructuur worden hierna nader weergegeven c.q. uitgelegd.