De Hofkerk
Menu
Schilderijen in de Hofkerk

De Hofkerk - Oldenzaal

Paneel 1 Stadsplattegrond en stadsaanzicht ± 1598. Prins Maurits bij de inname  van Oldenzaal in 1597. De  Plechelmuskerk wordt  toegewezen aan de  protestanten.   	De Plechelmuskerk anno 1598. 	Oldenzaal eerste predikant Ds. Luderus Vogelsanck 1598-1605. Hij is in augustus 1605 gevlucht voor de Spaanse legers van Spinola. 	Bisschop van Galen (Bomm’n Beernd) 1672. 	Avondmaalsbeker 1631 aangeboden door Johan Diederich von Heiden, commandeur van Ootmarsum. De 2 kleine bekers zijn in 1929 geschonken door Ds. Herman, voorstellende de genezing van de blinde Tobias en Salomo’s oordeel. 	Plattegrond van de Plechelmuskerk, het gele gedeelte geeft de gebruikte ruimte door de protestanten weer. 	Duivelsrooster, dat voor het kerkhof lag. 	Kroonluchter ± 300 jaar oud. 	Oksaal, verwijderd in 1795

Paneel 1 Stadsplattegrond en stadsaanzicht ± 1598. Prins Maurits bij de inname van Oldenzaal in 1597. De Plechelmuskerk wordt toegewezen aan de protestanten. De Plechelmuskerk anno 1598. Oldenzaal eerste predikant Ds. Luderus Vogelsanck 1598-1605. Hij is in augustus 1605 gevlucht voor de Spaanse legers van Spinola. Bisschop van Galen (Bomm’n Beernd) 1672. Avondmaalsbeker 1631 aangeboden door Johan Diederich von Heiden, commandeur van Ootmarsum. De 2 kleine bekers zijn in 1929 geschonken door Ds. Herman, voorstellende de genezing van de blinde Tobias en Salomo’s oordeel. Plattegrond van de Plechelmuskerk, het gele gedeelte geeft de gebruikte ruimte door de protestanten weer. Duivelsrooster, dat voor het kerkhof lag. Kroonluchter ± 300 jaar oud. Oksaal, verwijderd in 1795

Paneel 2 1800-1900 Twickelhuis voor 1750, later pastorie. In de deuropening de grootmoeder van Wilhelmien van der Toorn-Olthof. Dwarsdoorsnede van de Plechelmuskerk in 1795, toen de Engelse troepen o.l.v. de hertog van York de kerk bezetten en paarden stalden in de noorder zijbeuk, de ‘peerdenhook’. Ook werd er een militair hospitaal ingericht. Zittend in zijn koets geeft koning Lodewijk Napoleon op 8 maart 1809 het bevel dat de Plechelmuskerk terug moet naar de katholieken. Hij geeft de protestanten 7770 gulden om een kerkje te bouwen (een Waterstaatskerk). 	De Romaanse zijbeuk van de Plechelmuskerk met daarboven de ruimte voor de 3 lokalen van de Latijnse school.  	Lodewijk Napoleon, van 1806 tot 1810 koning van het Koninkrijk Holland, broer van de Franse keizer.  	Oldenzaal, ± 1802. 	Plattegrond Waterstaatskerk. 	Waterstaatskerk met daarnaast bewaarschool. 	Sint Agnesklooster, waar in de 18e eeuw enige tijd predikan-ten onderdak vonden en Gelderman in 1817 zijn eerste textielfabriekje begon. 	Preekstoel uit de Waterstaatskerk verkocht aan de gemeente Okkenbroek nabij Holten.

Paneel 2 1800-1900 Twickelhuis voor 1750, later pastorie. In de deuropening de grootmoeder van Wilhelmien van der Toorn-Olthof. Dwarsdoorsnede van de Plechelmuskerk in 1795, toen de Engelse troepen o.l.v. de hertog van York de kerk bezetten en paarden stalden in de noorder zijbeuk, de ‘peerdenhook’. Ook werd er een militair hospitaal ingericht. Zittend in zijn koets geeft koning Lodewijk Napoleon op 8 maart 1809 het bevel dat de Plechelmuskerk terug moet naar de katholieken. Hij geeft de protestanten 7770 gulden om een kerkje te bouwen (een Waterstaatskerk). De Romaanse zijbeuk van de Plechelmuskerk met daarboven de ruimte voor de 3 lokalen van de Latijnse school. Lodewijk Napoleon, van 1806 tot 1810 koning van het Koninkrijk Holland, broer van de Franse keizer. Oldenzaal, ± 1802. Plattegrond Waterstaatskerk. Waterstaatskerk met daarnaast bewaarschool. Sint Agnesklooster, waar in de 18e eeuw enige tijd predikan-ten onderdak vonden en Gelderman in 1817 zijn eerste textielfabriekje begon. Preekstoel uit de Waterstaatskerk verkocht aan de gemeente Okkenbroek nabij Holten.

 

Paneel 3 Ramen uit de Waterstaatskerk, nu aan weerszijden van het liturgisch centrum. Armenhuisjes of kistemakershuisjes in de Hofmeijerstraat waarvan er een paar in het bezit van de hervormde kerk waren.  De Ds. Hermanschool (nu: VVV-kantoor).  Verbouwde pastorie met bovenverdieping.  	Tekening voor verbouwing Waterstaatskerk. De verbouwing is uiteindelijk niet doorgegaan. 	Twee klokken, sinds 1939 in gebruik, waarvan één geschonken door textielfabrikant Gelderman. 	Plattegrond Oldenzaal ± 1932.  	Interieur hervormde kerk 1934. 	Hervormde kerk (nu Hofkerk) en de veemarkt. 	Beeld uit de Marktstraat. 	Mevrouw G.J. Palthe 1866-1928. 	Het Palthehuis.

Paneel 3 Ramen uit de Waterstaatskerk, nu aan weerszijden van het liturgisch centrum. Armenhuisjes of kistemakershuisjes in de Hofmeijerstraat waarvan er een paar in het bezit van de hervormde kerk waren. De Ds. Hermanschool (nu: VVV-kantoor). Verbouwde pastorie met bovenverdieping. Tekening voor verbouwing Waterstaatskerk. De verbouwing is uiteindelijk niet doorgegaan. Twee klokken, sinds 1939 in gebruik, waarvan één geschonken door textielfabrikant Gelderman. Plattegrond Oldenzaal ± 1932. Interieur hervormde kerk 1934. Hervormde kerk (nu Hofkerk) en de veemarkt. Beeld uit de Marktstraat. Mevrouw G.J. Palthe 1866-1928. Het Palthehuis.

Paneel 41940-2000 ..en verder… Gereformeerde kerk Westwal 1926-1981. 	Gereformeerde kerk Denekamp die ver-bonden was met de gereformeerde kerk Oldenzaal. 	Jeugdhonk “Plaank’n Hoes”. 	Verzorgingstehuis Scholtenhof. 	Koninklijke Muziekvereniging Semper Crescendo. 	Hofkerk na renovatie 1994 en geschikt gemaakt voor culturele activiteiten. 	Op de stoelen namen en achterhoofden van de makers der panelen. 	Toekomst voor beide kerken: katholieken en protestanten na een gezamenlijk optrekken. Utopie of werkelijkheid?

Paneel 4 1940-2000 ..en verder… Gereformeerde kerk Westwal 1926-1981. Gereformeerde kerk Denekamp die ver-bonden was met de gereformeerde kerk Oldenzaal. Jeugdhonk “Plaank’n Hoes”. Verzorgingstehuis Scholtenhof. Koninklijke Muziekvereniging Semper Crescendo. Hofkerk na renovatie 1994 en geschikt gemaakt voor culturele activiteiten. Op de stoelen namen en achterhoofden van de makers der panelen. Toekomst voor beide kerken: katholieken en protestanten na een gezamenlijk optrekken. Utopie of werkelijkheid?

Aquarel uit 1933 van de oude Waterstaatskerk.  Gerard van Veen schilderde deze aquarel in 1933. Oorspronkelijk was het een cadeau voor de toenmalige koster van de kerk, de heer Evers. Ferdinand Evers woonde op de hoek Marktstraat – Paradijsstraat en was tot en met 1945 koster van de Hofkerk.

Aquarel uit 1933 van de oude Waterstaatskerk. Gerard van Veen schilderde deze aquarel in 1933. Oorspronkelijk was het een cadeau voor de toenmalige koster van de kerk, de heer Evers. Ferdinand Evers woonde op de hoek Marktstraat – Paradijsstraat en was tot en met 1945 koster van de Hofkerk.