De Hofkerk
Menu
Stichting Vrienden van de Hofkerk

De Hofkerk - Oldenzaal

Op 20 oktober 2014 is de Stichting Vrienden van de Hofkerk opgericht.De Hofkerk
Ze heeft tot doel het in het algemeen belang in stand houden van het kerkgebouw.
De stichting heeft een ANBI-status, met andere woorden; u kunt een gift aftrekken voor de Inkomstenbelasting.
Ook periodiek schenken is mogelijk.

Bankrekeningnummer: NL83 ABNA 0552  3467 48 t.n.v. Stichting Vrienden Hofkerk.

Voor verdere info wordt verwezen naar de site:
http://vriendenvan.hofkerk-oldenzaal.nl/